Monday, November 29, 2010

Van Christo: Gezuar Diten E Flamurit

GEZUAR DITEN E FLAMURIT
Jane and Van Christo
Boston

***

HYMNI I FLAMURIT

Rreth flamurit të përbashkuar,
me një dëshirë e një qëllim.

Të gjithë atje duke u betuar,
të lidhim besën për shpëtim.

Prej lufte veç ai largohet,
që është lindur tradhëtor.

Kush është burrë nuk frikohet,
por vdes, por vdes si një dëshmor.

Në dorë armët do t'i mbajmë,
të mbrojmë atdheun në çdo kënd.

Të drejtat tona ne s'i ndajmë,
këtu armiqtë s'kanë vend.

Prej lufte veç ai largohet,
që është lindur tradhëtor.

Kush është burrë nuk frikohet,
por vdes, por vdes si një dëshmor.

***

HYMN TO THE FLAG

United around the flag,
With one desire and one goal,

Let us pledge our word of honour
To fight for our salvation

Only he who is born traitor
Averts from the Struggle.

He who is brave is not daunted,
But falls - a martyr to the cause.

With arms in hand we shall remain,
To guard our fatherland round about.

Our rights we will not bequeath,
Enemies have no place here.

For the Lord Himself has said,
That nations vanished from the earth,

But Albania shall live on,
Because for her, it is for her that we fight

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home