Wednesday, August 22, 2012

Ne Shqip: Siguracioni Jetesor

During a casual conversation about Life Insurance that I had a few days ago with Albanians who had arrived in the USA some 14 years ago, I was dismayed to learn that they had neither life insurance nor knew much about the importance of having it. 

For that reason, I am reposting below the Frosina Advisory about Life Insurance that I had originally produced in hard copy and also posted to Frosina's website www.frosina.org back in 2004 about the importance of having life insurance!

Permit me to urge visitors to the Frosina Blog to help spread this important Life Insurance information - especially - to Albanian newcomers to the USA.
Thanks,
Van Christo

+++ 

Ne Shqip

Siguracioni Jetesor 

Date originally posted by Frosina: Tuesday, August 3, 2004

 
Koncepti i Siguracionit Jetesor eshte padyshim i çuditshem dhe i panjohur per Shqiptaret e porsa ardhur ne SHBA te cilet duhet te pershtaten me kushtet e reja nderkohe qe perpiqen per te siguruar vetmbeshtetjen ne vendin e adoptuar. Megjithate, Siguracioni Jetesor eshte nje element i rendesishem ne shoqerine Amerikane meqenese siguron perfitime te rendesishme dhe te nevojshme, dhe gjithe Shqiptaret e porsa ardhur duhet te blejne nje lloj Siguracioni Jetesore per te mbrojtur veten, familjet e tyre, dhe ata qe lene pas.

Shqiptaret dhe te porsa ardhurit ne SHBA duhet te mendojne per Siguracionin Jetesor si nje burim i mundshem te hollash te nevojshme ne rast semundjesh te renda, funeralesh/varrimesh, pagese taksash, kredi shtepish, ose borxhe te tjera. Ai mund edhe te siguroje te ardhura per shpenzimet jetesore te nje familjeje, shpenzime per arsimim, e shpenzime te tjera ne te ardhmen. Gjithashtu ju mund te merrni hua me lloje te ndryshme te Siguracionit tuaj Jetesor.

Vendimi i pare qe duhet te merrni kur vendosni te bleni nje Siguracion Jetesor eshte zgjedhja e nje lloji me perfitime dhe parapagime qe i pergjigjet me mire nevojave dhe aftesive tuaja per te paguar.

Te gjitha Siguracionet Jetesore garantojne pagesen e nje sasie parash ne rast se vdes, por jo te gjitha siguracionet jane njesoj. Ka kater lloje baze Siguracionesh Jetesore:

A. Siguracion i kufizuar
B. Siguracion per te gjithe jeten
C. Siguracion Dhurate
D. Siguracion Universal jetesor

Prinderit duhet ti blejne Siguracion Jetesor femijve te tyre me nje kosto te ulet ne menyre qe kur ata te rriten te kene perfitime nga parapagimet e uleta dhe mbrojtja e dividenteve. Siguracioni garanton nje burim te menjehershem fondesh per shpenzimet perfundimtare ne rast aksidenti fatal apo semundjeje.

Siguracionet Jetesore mund te blehen permes agjenteve te pavarur qe mund te ofrojne çmimet me te mira me perfitimet me te medha qe i pergjigjen nevojave te familjes tuaj. Si agjente te pavarur, atyre nuk u kerkohet te rekomandojne ndonje shoqeri te veçante, dhe keshtu ofrojne Siguracionet Jetesore me kompetitive, me me shume kursim qe bazohen ne shendetin dhe moshen tuaj. Agjentet e pavarur te Siguracioneve Jetesore mund ti gjeni ne FAQET E VERDHA te numratorit telefonik nen titullin "Insurance." Siguracionet Jetesore te Bankave te Kursimeve ofrojne gjithashtu nje llojshmeri planesh me çmime te arsyeshme.


Frosina falenderon Siguracionin Jetesor te Bankes se Kursimeve, Fred Chicos te The Chickering Group, dhe David Casserry te Cassery Insurance Agency per consultimet dhe per informacionin e mesiperm, si dhe Shkelqim Beqarin per pershtatjen ne Shqip.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home